Movie

Darryl Yap’s ‘Ang Babaeng Walang Pakiramdam’: Kim Molina as superhero, Jerald Napoles as Ngongo

Real-life couple Kim Molina and Jerald Napoles make first on-screen pairing in ‘Ang Babaeng Walang Pakiramdam.’